دکتر مهدی شیخی

  • دکتر مهدی شیخی رتبه ۲۷ کنکور سراسری
  • مدرس زیست شناسی
  • عضو بنیاد نخبگان و دانشجوی پزشکی  دانشگاه تهران
  • از دیگر دستاوردهای   دکتر شیخی  می توان به ۷ مقاله ی بین المللی، همکاری با پروفسور سمیعی و سخنرانی در جوامع بین المللی دانشجویان پزشکی دنیا اشاره کرد.