استاد علی آبان

 • دکتر محمد علی شفایی معروف به دکتر علی آبان
  دکترای ادبیات فارسیمتولد دوم آبان ۴۴ مازندران . گلوگاه. روستای افتلت
  استاد دانشگاه
  شاعر
  منتقد ادبی
  محقق و نویسنده
  مشاور آموزشی صد ا و سیماکار حرفه ای : شعر و نقد و تحقیق و مشاوره آموزشی کنکورشعرها و نوشته های علی آبان:
  -۱ پنج شنبه ها با تو (مجموعه ی غزل)
  -۲ ساعت نه و ربع به عقربه آویخته می شوم (مجموعه شعر سپید)
  -۳ قرار ما روی پل ورسک (شعرهای کوتاه)
  -۴ در پیرهن تو سنگری جا مانده (مجموعه ی سپید و رباعی)
  -۵ چهل و هشت ( مجموعه ی غزل)آثار پژوهشی :
  -۱ از کوچه تا پرواز ( نقد و گزینش اشعار مشیری)
  -۲ در آمدی بر مبانی نقد ادبی
  -۳ تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان یا ده فصل ( کاندیدای دریافت قلم زرین )آثار آماده چاپ :
  -۱ شاعران دانشگاهی
  -۲ لیلابان ( سپید)
  -۳ عاشق که باشی ( سپید رباعی)
  -۴ هر شب شعری برای باران ( سپید)
  و مقالات گوناگون ادبی وتحقیقی در نشریات معتبرکارهای اجرایی :
  داوری جشنواره های شعر در سطح ملی
  مجری و کارشناس ادبی برنامه های ادبی تلویزیون و رادیو
  مسئولیت انجمن های ادبی از سال ۷۵ تا کنون
  تالیف و تدریس کلیه درس های ادبیات و نگارش و عربی از پایه هفتم تا یازدهم و همچنین دوم تا پیش دانشگاهی نظام قدیم