استاد حمید رضا محجوبی

سابقه‌ی علمی
حمیدرضا محبوبی آرانی (متولد ۱۳۶۰)
فارغ‌التحصیل دکترای فلسفه دانشگاه تهران
مدرس فلسفه و زبان انگلیسی

تحصیلات:
دانشگاه تهران
دکتری فلسفه، فارغ‌التحصیل با معدل ۶۱/۱۸ (رتبه‌ی اول دوره)
دانشگاه تهران
قبولی در آزمون کارشناسی ارشد فلسفه سال ۱۳۸۲ با رتبه‌ی ۱
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه با معدل ۹۷/۱۷ (رتبه‌ی دوم دوره)
دانشگاه تهران
کارشناسی فلسفه فارغ التحصیل با معدل ۰۷/۱۸
قبولی در آزمون سراسری سال ۱۳۷۸ در گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه‌‌ی ۱۱
دیپلم ریاضی با معدل ۱۸٫۶۵

جوایز علمی: 
عضو بنیاد نخبگان و دانشجوی استعداد درخشان از ۱۳۷۸
معافیت از خدمت سربازی (معافیت نخبگان ۱۳۸۲)

سابقه‌ی تدریس و پژوهش:
استاد دانشگاه، (دانشگاه اصفهان، علامه طباطبایی، دانشگاه پارس و دانشگاه تربیت مدرس)
همکاری با بنیاد دایره‌المعارف اسلامی (دانشنامه‌ی جهان اسلام) ۱۳۸۶-۱۳۸۸٫
همکاری با بخش اندیشه‌ی روزنامه‌ی همشهری و مجلات خردنامه و ماهنامه ۱۳۸۳-۱۳۸۵

انتشارات:

 • کتاب:
  زایش و مرگ تراژدی، تفسیری بر زایش تراژدی از درون روح موسیقی، نشر نی، ۱۳۹۳
  ترغیب به فلسفه، دربارهی فلسفه و پاره‌های دیگر از آثار گمشده، ارسطو ، ترجمه با همکاری دکتر مجتبی
  درایتی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۲٫ (چاپ اول، ۱۳۹۰ با عنوان پارهها)
  نیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی، انتشارات مرکز، ۱۳۹۲
 • مقالات:
  نیچه و رویکرد دیونوسوسی به زندگی و مرگ، مجله‌ی علمی_پژوهشی حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲٫
  فضیلت و سعادت در فلسفه‌ی اخلاق سقراط، مجله‌ی علمی_پژوهشی متافیزیک دانشگاه اصفهان، تأیید چاپ ۱۳۹۲٫
  مسأله‌ی تفسیر خواست قدرت در اندیشه‌ی نیچه، مجله‌ی علمی پژوهشی فلسفه، دانشگاه تهران، بهار
  تابستان ۱۳۹۱
  آموزه‌ی ماده‌‌ی اولی در علم طبیعت ارسطو، مجله‌ی علمی_پژوهشی متافیزیک دانشگاه اصفهان، تأیید چاپ ۱۳۹۰٫
  نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانت، مجله‌ی علمی پژوهشی فلسفه، دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۰
  زایش تراژدی نیچه و فن شعر ارسطو، مجله‌ی علمی_پژوهشی نامه‌ی مفید، آبان ۱۳۸۶
  نقد و بررسی کتاب Ancient Greek Philosophy by Thomas A Blackson شورای بررسی و نقد متون (تابستان ۱۳۹۲)
  نقد و بررسی کتاب Aristotle, by Christopher Shields شورای بررسی و نقد متون (تابستان ۱۳۹۲)
  مقالات زیر برای دانشنامه‌ی جهان اسلام که در مجلدات بعدی این دانشنامه منتشر خواهند شد:
  ۱) فرانس روزنتال ۲) دیوجانس کلبی ۳) زنون الیایی ۴) سیر حکمت در اروپا (معرفی) ۵) هراکلیتوس
  جین هامپتن، نظریه‌ی تعلیم اخلاقی مجازات، فصلنامه‌ی تخصصی فقه و حقوق (وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی)، سال دوم، شماره‌ی پنج، تابستان ۱۳۸۴٫
  افلاطون و دوری شعر از حقیقت، فصلنامه‌ی علمی تخصصی ادبیات و هنر آفرینه (زیر نظر معاونت فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم)، پیش‌شماره‌ی ۵، پاییز ۱۳۸۴٫
  آواره و سایه‌اش، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی ۹۶، مهر ۱۳۸۴٫
  چشمان خدا، مسأله‌ی اخلاق در فیلم «جنایات و جرم‌ها»ی وودی آلن، فصل‌نامه‌ی هنر و اندیشه، زمستان ۱۳۸۸٫
  فلسفه‌ی سیاسی اسپینوزا، فصلنامه‌ی مطالعات سیاسی_اقتصادی، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌ی اول، بهار ۱۳۸۴٫

مهارت 
تسلط کافی به زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن، سخن گفتن و شنیدن)، توانایی خواندن متون عربی، آشنایی با زبان یونان باستان.
آشنایی کافی با اینترنت و رایانه و توانایی بسیار خوب برای استفاده از منابع الکترونیکی و سایت‌های اطلاعاتی.

همکاری با روزنامه‌ی همشهری، خردنامه و ماهنامه:
برخی از آثار منتشر شده‌ی اینجانب در این نشریات عبارت اند از:
تلقی داود قیصری از وجود به عنوان حق )حقیقت و واقعیت(، خردنامه همشهری ۵۵، ۱۳۸۹
زیبایی و فیلسوف، روزنامه‌ی همشهری )صفحه‌ی اندیشه(، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۵
.أملات دینی هگل جوان، روزنامه‌ی همشهری (صفحه‌ی اندیشه(، چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۸۵
حکمت الهی و مسأله‌ی شر در اندیشه‌ی استاد شهید مطهری، چاپ شده در خردنامه )ویژهنامه‌ی استاد شهید (اردیبهشت ۱۳۸۴).
خواست حقیقت، همشهری ماه، فروردین ۱۳۸۴
پدیدارشناسی، همشهری ماه، مرداد ۱۳۸۴
ایمان اخلاقی در اندیشه‌ی کانت، روزنامه‌ی همشهری (صفحه‌ی اندیشه(، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
عصر جدید فقه، روزنامه‌ی همشهری )صفحه‌ی اندیشه(، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازگشت به رحمت الهی )بررسی اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره‌ی معاد(، روزنامه‌ی همشهری )صفحه‌ی اندیشه( ۱۹ خرداد ۱۳۸۴
نگاهی به هستی و نیستی، روزنامه‌ی همشهری )صفحه‌ی اندیشه(، ۳۱ خرداد ۱۳۸۴
نظریه‌ی معنا در فلسفه‌ی اسلامی، روزنامه‌ی همشهری (صفحهی اندیشه(، ۱۵ آبان ۱۳۸۴
راه بی‌پایان حقیقت )درباره‌ی ملاصدرا و فلسفه‌اش(، روزنامه‌ی همشهری )صفحه‌ی اندیشه( ۱ خرداد ۱۳۸۴
آغاز فلسفه، (نگاهی به فلسفه شوپنهاور(، روزنامه‌ی همشهری (صفحه‌ی اندیشه(، یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۳