مشاوره و انگیزشی

با کوله پشتی کارهای عقب مانده دوره تابستان چه کنیم؟

نوشته شده توسط admin

 

عقب ماندن از برنامه درسی و آزمون ها که معمولا بلند پروازانه هم در نظر گرفته می شود امری گریز نا پذیر است
اجرای صددرصد خیلی وقتها تقریبا نشدنی است.
متاسفانه روحیه ی بعضی از ما به دوش کشیدن دایمی کوله باری از کارهای انجام نشده وعقب مانده است.این روحیه وسنگینی واقعی کوله بار مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت برنامه است واسفبارتر این که در بسیاری از مواقع این کارهای عقب مانده باعث کنار گذاشتن کل برنامه می شود.
مطمئنا نگرانی از عقب ماندن،نگرانی واقعی است ولی عمده کردن آن و به دوش کشیدن این کوله بار با خود دور از منطق و خرد مدیریت فردی است.
روی میز مطالعه شما باید دو سری کار وجود داشته باشد .اول کارهای امروز شما و دوم کارهایی که باید برای فردا ی خود مهیا کنید.اگر فرصت کردید سری به کوله پشتی کارهای عقب مانده برنید.
اما برای ایستگاه جبرانی برنامه داشته باشید .
یکی از ایستگاه های جبرانی دو هفته آخر شهریور می باشد .کلاس درس وپیشروی دبیران متوقف می شود وشما فرصت پیدا میکنید تا کوله پشتی کارهای عقب افتاده را خالی کنید.

درباره نویسنده

admin

دیدگاهتان را بنویسید